Introductie

De oprichters van de stichting, Hans Bataille en Thea Gertenaar bedachten dat ze toch wel wat actiever wilden meehelpen om te proberen enkele bewoners van de regenwouden te redden voordat de bomen die hun huizen vormen allemaal gekapt zouden zijn.

Nu kun je natuurlijk je wenkbrauwen ophalen en je afvragen of het allemaal wel zo'n vaart loopt. Er zijn nogal wat landen waar wel regenwoud wordt gekapt maar waar ze ook weer herbeplantingsregelingen hebben getroffen. Dat klopt wel, maar je moet toch beseffen dat de vogels waar we het nu over hebben nooit in nieuwe bomen hun nesten kunnen maken. Deze nestholten worden namelijk meestal in oude vermolm≠de bomen uitgekapt omdat toekans en neushoornvogel nu eenmaal geen spechten zijn en hun snavels ook niet geschikt zijn om in nieuwe harde bomen een holte te maken.

Als het primaire regenwoud in het tempo verdwijnt waarin men nu bezig is, zal omstreeks 2025 alles verdwenen zijn.

Er wordt namelijk ongeveer acht duizend hectare oerwoud elk jaar verwoest. En het zal nog harder gaan want de wereldbevolking gaat volgens de berekeningen nog verdubbelen.

Daar komt nog eens bij dat de diverse ondersoorten maar beperkte verspreidingsgebieden hebben zodat als men besluit net dat stuk bos te kappen waar toevallig die soort thuishoort meteen die hele groep vogels in het wild zullen uitsterven.

De aanplant van nieuw regenwoud, waarvan de bomen pas over 30 tot 40 jaar voor nestholtes in aanmerking zullen komen, zal dan voor deze soort te laat komen.

Het is dus wel degelijk tijd om nu al iets te ondernemen.

Stichting "de Neushoornvogel" is momenteel dan ook druk bezig om een kwekerij  te beheren voor de meest tot de verbeelding sprekende vogel - vertegenwoordigers van de regenwouden in AziŽ en Zuid Amerika.

Hiermee willen we meerdere doelen nastreven;

1.         Zoveel mogelijk over de vogels en hun broedgedrag te weten komen dat ze ook buiten het regenwoud voor nageslacht zullen zorgen, zodat ze wat meer tijd en mogelijkheden zullen hebben hun vernietigde woongebieden te overleven.

2.         Het verzadigen van de markt voor deze vogels om de invoer en dus ook de vangst te beperken of zelfs te stoppen.

3.         Via de Nederlandse dierentuinen -waar ze nu maar zeer beperkt aanwezig zijn - de mensen van deze prachtige vogels te laten genieten en erop te wijzen dat ze wellicht in Nederland binnenkort nooit meer te zien zullen zijn.

4.         Vooral jonge mensen aanzetten om actief deel te nemen aan het instant houden van het regenwoud en hun bewoners.

Ben je geÔnteresseerd en wil je onze -niet commerciŽle- instantie steunen, neem dan gerust contact met ons op.