Home Ramphastos s. sulfuratus

Zwavelborst Toekan
Er zijn voor deze soort verschillende wetenschappelijke en engelse namen in gebruik en in gebruik geweest, waardoor er heel wat verwisselingen en misverstanden zijn ontstaan.
Allereerst wil ik de synoniemen vermelden, waarmee deze vogels in de oudere literatuur vermeld zijn: Ramphastos carinatus, R. poecilorhynchus en R. piscivorus.
De laatste naam werd door Linnaeus al in 1766 gegeven, maar er bestaat veel twijfel of het deze vogels betrof, terwijl bovendien de betekenis van piscivorus = visetend niet van toepassing is.

Zoals de plaat laat zien zijn de kleur en tekening van de snavel zeer afwijkend van die van alle andere soorten.
Andere opmerkelijke kenmerken zijn de geheel gele wangen, keel en bovenborst, begrensd door een smalle rode streep, gevolgd door een zwarte buik en rode onderstaartdekveren.


De stuit en bovenstaartdekveren zijn wit.
De naakte huid om het donkerbruine oog is turkooisblauw.
Langs de snavelaanzetting loopt een smalle zwarte streep.De vogels bewonen de vochtige tropische bossen in het laagland van Zuidoost Mexico, Noord Guatemala en Brits Honduras, waar ze de misleidende engelse naam: Keel billed Toucan dragen, die zoveel verwarring heeft gesticht.
In 1860 werden de eerste exemplaren in de Londense dierentuin ontvangen en nadien zijn ze ook vrij regelmatig in andere dierentuincollecties verschenen.