Home Ramphastos t. toco

Reuze - of Toko ToekanVanaf de Guyana's, Noord en Oost Brazüië naar het zuiden toe tot in de subtropische zones van Argentinië en Paraguay komt deze toekan, met een enkele ondersoort, "albogularis" zeer algemeen verbreid voor.
De eerste beschrijving dateert reeds van 1776 en na 1851, toen de eerste vogels in de dierentuin van Amsterdam verschenen, zijn ze vrij regelmatig in Europa ingevoerd en in tal van collecties te vinden.
Oviedo maakt in zijn "Sumario de la Natura[ Historia de las Indias" van 1527 al melding van deze vogel.
Sindsdien mag de Reuzentoekan wel als prototype van de familie Ramphastidae beschouwd worden.
Diverse onderzoekers hebben iets over de levensgewoonten meegedeeld, bijvoorbeeld dat grote groepen in gezelschap van papegaaien de sinaasappelplantages bezochten en er een enorme schade aanrichtten.


Daar de vogels praktisch nooit het dichte oerwoud verlaten, moet dit bericht in twijfel worden getrokken.
Dat de vogels de vruchten van "Capsicum" soorten (Spaanse pepers) eten is juist en daaraan heeft de hele familie de naam Pfefferfresser te danken.
Er zijn veel liefhebbers geweest, die een Reuzen toekan vrij rondvliegend hebben gehouden, maar die zijn unaniem van mening dat ze evengoed een klas met kwajongens hadden kunnen houden, gezien de schade die een enkele vogel kan aanrichten.

De vogel sleept alles uit huis, en rooft alles uit kamer en keuken, wat eetbaar is, hij plaagt alle huisdieren en terroriseert kippen en duiven.
Ondanks de ondeugden is iedereen echter dol op deze vogel.