Home Ramphastos a. ambiguus

Choco of goudkeeltoekanIn de subtropische zone van de Oost Andes van Colombia, Ecuador en Peru en in enkele gebergten van Noordwest en Noord Venezuela, worden de hier afgebeelde toekans aangetroffen, die in de eerste editie van Goulds monografie als identiek werden beschouwd met de Swainsons Toekan, Ramphastos swainsonii, waarmee inderdaad veel punten van overeenkomst bestaan, maar die een ander woongebied heeft.


Het is dus heel goed mogelijk dat tengevolge hiervan bij de invoer van levende exemplaren voor dierentuinen dergelijke naamsverwisselingen hebben plaatsgevonden.
Gould geeft de vogel de merkwaardige naam "Doubtful Toucan", waaruit blijkt dat hij niet geheel zeker van de zaak was.


Swansons Toekan

Goudkeeltoekan


In 1945 werd er in de tropische kuststrook van West Colombia tot West Ecuador nog een ondersoort "brevis" ontdekt.

Opvallende kenmerken zijn: de nogal rechte snavel en de purperzwarte tekening, die een schuin afgesneden veld met de geheel zwarte ondersnavel vormt.
De rest van de bovensnavel is geel, doorbroken door een groene streep op de zijkanten.
Over de juiste kleur van de naakte huid rondom het oog bestaat enige onzekerheid omdat deze bij de balgen(geprepareerde vogels zonder ingewanden) van groen tot blauw varieerde.
Toen levende vogels werden ingevoerd, bleek dat de kleur op bijgaande plaat de juiste was.


De levensgewoonten komen geheel met die van de andere overeen.