Home

Stagairs bij Stichting de NeushoornvogelErgens in 2001 kwam bij ons een meisje aan de deur met oliebollen, die waren gebakken om voor de Fanfare hier in Dodewaard, geld op te halen.
Toen ze binnen was viel haar meteen de grote hoeveelheid vogels op die destijds ook binnenshuis waren gehuisvest.
Na afgerekend te hebben en natuurlijk wat te hebben rondgekeken vroeg ze ons of er bij Stichting de Neushoornvogel ook stage kon worden gelopen.
Daar hadden we eigenlijk nog nooit over nagedacht, maar het idee sprak ons wel aan.
Bij navraag op school bleek dat wel degelijk mogelijk.
Dus werd zij de eerste stagiere die wij mochten verwelkomen.
Ze vroeg op de eerste dag of ze een vriendin mee mocht brengen, die ook een stageplaats zocht.
Zo hadden we meteen 2 stagieres het eerste jaar.
Die twee dames hebben gelijk goed hun best gedaan en een stageverslag geproduceerd van formaat boekwerk.
Ik heb hun verslag later nog vaak uitgeleend aan de stagaires die daarna bijna elk jaar hier aanwezig waren.....als voorbeeld.Hans Bataille

Enkele stagaires