Home Introduktie Doelstelling Stageplaats AMBI gegevens

Doelstelling Stichting de Neushoornvogel

 

Een neushoornvogel.


Er zijn veel mensen die niet eens weten wat ermee bedoeld wordt. En toch zijn in de meeste dierentuinen van Nederland wel enkele exemplaren van deze interessante vogelsoort te vinden.
Zeker, bijna iedereen die een dagje naar de dieren gaat kijken zal eerder naar een kooi met apen toestappen dan naar de afdeling waar de vogels zijn gehuisvest. Toch loont het de moeite die vogelafdeling eens wat meer aandacht te schenken.
Vooral de laatste tijd zijn onze gevleugelde vrienden namelijk nogal eens in het nieuws geweest. Meestal niet in positieve zin overigens.Om te proberen hier een klein beetje verandering in te brengen, tenminste voor wat betreft de hoornvogels, is deze stichting opgericht.
De doelstelling is namelijk proberen het aantal neushoornvogels in Nederland en Europa in stand te houden en door middel van het vergaren van kennis over deze vogels de mogelijkheid tot voortplanting te bevorderen.
Eigenlijk zou de meest ideale situatie zijn dat er zodanig mee gefokt word, dat de import stopt omdat er genoeg vogels zijn om aan de vraag te voldoen. Ongeveer net zoiets als nu met kanaries en parkieten al het geval is.

Het is natuurlijk niet nodig dat het om dezelfde aantallen vogels gaat, want niet iedere vogelliefhebber is nu eenmaal in staat om een koppel neushoorn­vogels te huisvesten. Zo hij (of zij natuur­lijk) dat al zou willen.

Als enkele dierentuinen en vogelparken zouden zijn voorzien van een redelijk aantal koppels om eventueel mee verder te kweken zijn we eigenlijk al waar we wezen moeten.
Wat dat betreft is de situatie eigenlijk al net zoals met andere 'wilde' dieren, zogauw er te veel jongen geboren worden weet men niet meer waar ze heen moeten.
Terug naar het land van herkomst heeft tegenwoordig ook al niet veel zin meer omdat het oerwoudgebied waar ze vandaan kwamen al lang gekapt is en bij iedereen thuis in de kozijnen verwerkt zit. Zo is het met onze neushoornvogels dus ook het geval.

Maar zover is het nog niet, eerst moet hun aantal nog wat toenemen zodat het gevaar, dat er in ons land geen neushoornvogel meer te bewonderen valt, tenminste geweken is.
Dat dit gevaar zeker niet denkbeeldig is vloeit al voort uit het feit dat enkele soorten op de lijst voor Bedreigde Uitheemse Diersoorten staan genoteerd.
En daar kom je niet zomaar op, dan is er dus echt wel iets aan de hand.

Alleen maar jammeren dat het op zo'n manier met 'het milieu' de verkeerde kant op gaat zet echter geen zoden aan de dijk.
Daarom proberen we er iets aan te doen.

Stichting 'De Neushoornvo­gel' is bezig er iets aan te doen.
Met dingen die al lang gedaan hadden kunnen worden. Maar het is nog zeker niet te laat. De soorten die nu nog in Nederland leven moeten min­stens worden beschermt tegen sterfte.

Op welke manier dan ook.

Daarom willen we de vogels die onder onze zorg vallen zo goed mogelijk behandelen en proberen om ze voor nakomelingen te laten zorgen.
Alle middelen vinden wij hiervoor geoorloofd, je kunt niet inventief genoeg zijn op dit gebied.

Een ander belangrijk onderdeel van de activiteiten bestaat uit het vergaren van kennis over deze vogels en die door te spelen naar mensen die ook op deze manier bezig zijn.
Toen er over andere -meestal kleinere- vogelsoorten wat meer bekend werd zijn hun aantallen namelijk ook nogal snel toegenomen.
Dat is goed. De mens is namelijk in de natuur nogal verwoestend te werk gegaan en moet nu dus ook weer ingrijpen om gemaakte fouten te herstellen.
Als de aantallen neushoornvogels weer toe – in plaats van afnemen zijn we op de goede weg en is het doel van de stichting bereikt.Go to top