Home Gegevens van de stichting Financiële verantwoording Beloningsbeleid Uitgeoefende activiteiten

Toekomstvisie

Nadat er in 2011 een begin is gemaakt met het bijhouden van de onkosten die in de loop van het gehele jaar zijn gemaakt is het plan opgevat om op basis hiervan een administratie op te gaan zetten. Deze is niet alleen van nut om inzicht in de eigen financiële positie te krijgen maar wordt ook steeds vaker gevraagd om op papier verantwoording af te leggen bij de besteding van aangevraagde fondsen. Als eenmaal een administratie is opgezet is het gemakkelijker deze daarna te onderhouden of te verbeteren.


Aangezien de stichting toch meer afhankelijk zal worden van externe fondsenwerving zijn reeds stappen ondernomen om hier een vaste activiteit van te gaan maken. (fondsenwervingcursussen) Het is een nieuw gebied maar dient te worden uitgebreid om de werkzaamheden van de stichting in de toekomst te kunnen garanderen.


Er zijn nog enkele werkzaamheden welke dienen te worden afgemaakt. Afgelopen tijd is een begin gemaakt met het nieuw bouwen van kooien, deze zijn echter nog niet helemaal gereed. Nadat deze kooien zijn afgemaakt is het terrein kompleet en kan worden begonnen met het repareren en bijhouden van deze. Ook optimalisatie is dan een mogelijkheid.


Er is reeds een administratie opgezet van aanwezige dieren, deze dient te worden aangepast om aan te laten sluiten bij de databases van de diverse dieren- en vogelparken.


Er moet een plan worden gecreëerd voor de bestemming van de dieren in geval van calamiteiten. Een voorzet is reeds gemaakt door personen te benaderen met capaciteit van opvang om enkele of meerdere dieren te huisvesten. Dit betreft voornamelijk vogelparken en opvang voor specifieke dieren. Een continuering van zulk een plan kan dan later ook worden gebruikt mocht de stichting- om wat voor reden dan ook – ophouden te bestaan.