Home Gegevens van de stichting Financiële verantwoording Beloningsbeleid Uitgeoefende activiteiten

Swot Analyse

Sterke punten

Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitster en de secretaris van de stichting zodat de communicatielijnen erg kort zijn en er meteen slagvaardig kan worden opgetreden.
Voorzitster ( Thea gertenaar) heeft jarenlang bij F.van Lanschot bankiers gewerkt als Hoofd Binnenlands Betalingsverkeer en is dus goed op de hoogte met financiële administraties.
De secretaris (Hans Bataille) heef 25 jaar bij dezelfde bank gewerkt als ploegleider op de computerafdeling en is als zodanig erg bedreven met alles wat op computers(hardware) en programma’s betrekking heeft.
De ruim 20 jaar ervaring in het omgaan met de belangrijkste vogelsoort heeft zijn vruchten afgeworpen, daarom zijn er nauwelijks verrassingen meer v.w.b de huisvesting, de voeding en ziektes van de dieren.
Er is in de loop van deze tijd een stevig netwerk opgebouwd van specialisten op het gebied van dierenverzorging en management daarvan. Ook gespecialiseerde artsen behoren daartoe.

Er is een inschrijving bij Aeqor stageorganisatie op alle niveau’s (incl. HBO).
Hun filosofie; (Zorgen voor een duurzame en krachtige sector doen wij niet alleen, maar samen met het georganiseerde bedrijfsleven en de aoc’s.
Juist vanuit onze kennis van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, kansrijke sectoren/beroepen en van praktijkleren in bedrijven, spelen we een belangrijke rol bij afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
Het gaat om het beter benutten van het potentieel aan arbeidskracht, ondersteunen bij instroom van voldoende, goed gekwalificeerde medewerkers en het behouden en ontwikkelen van huidige medewerkers.) kan bij de stichting in praktijk worden gebracht.

Aequor bedrijfsnummer 208438


Zwakke punten

Doordat tot nu toe alle zaken uit de eigen privé-pot van de initiatiefnemers zijn betaald, begint de bodem daarvan in zicht te komen.
De ingrediënten voor en de voederprodukten zelf, zijn sinds de oprichting ongeveer 3 maal duurder geworden en het einde van deze stijging is nog niet in zicht.
Door nog strengere regelgeving en bureaucratie (nu zelfs ook in Europaverband) wordt de noodzaak van een adequate administratie noodzakelijk.
Deze was er tot voor kort niet vanwege de particuliere insteek en geen inkomsten uit externe bron.

Kansen

Door ons wat meer te bekwamen in het aanboren van inkomsten van buitenaf zou een bedrijfskapitaal kunnen worden opgebouwd wat door het opzetten van een gedegen administratie kan worden verantwoord.
Ook de uitsplitsing van privékapitaal en bedrijfskapitaal moet beter worden benut om geen kansen te laten liggen. Is in het verleden wel gebeurd.
Doordat het dagelijks bestuur (Hans Bataille en Thea Gertenaar) niet meer aan het reguliere arbeidsproces hoeven deel te nemen, kan de volledige dagtaak aan de stichting worden aangewend.

Bedreigingen

De leeftijd van het bestuur zorgt ervoor dat vernieuwingen in een trager tempo worden uitgevoerd.

De regelgeving wordt steeds strenger en dus moet er meer tijd achter de computer worden doorgebracht.

De mentaliteit van de jeugd welke stage komt lopen is langzaamaan aan het veranderen. Onvoorwaardelijke inzet is niet langer vanzelfsprekend.

De huidige kredietcrisis is niet alleen een onzeker tijdperk voor ondernemers, ook zijn zij minder bereid een spontane donatie ten gunste van de stichting te doen. Meestal wordt tegenwoordig om een Anbi status gevraagd of anders geen donatie.