Home Gegevens van de stichting Financiële verantwoording Beloningsbeleid Uitgeoefende activiteiten

Doelgroep en doelstellingen

De doelgroep die de stichting hanteert zijn voornamelijk dierenparken en vogeltuinen in binnen en buitenland. Hiermee worden vogels uitgewisseld d.m.v. ruiling of het ter beschikking stellen voor broedprogramma’s.

Particulieren

Echter ook de particuliere kweker van neushoornvogels is een partij omdat ook bij deze mensen neushoornvogels worden gehouden die we als particuliere organisatie onder de aandacht van de dierentuin kunnen brengen en omgekeerd.

Door het importverbod dat al een geruim aantal jaren geldt, is het n.l. noodzakelijk om de krachten te bundelen teneinde het genetische onverwant zijn van de diverse soorten te kunnen garanderen.

Jonge mensen

Eigenlijk de belangrijkste doelgroep zijn jonge mensen die moeten worden gewezen op het gevaar van uitsterven van deze vogels als daar niemand iets aan doet.

Daarom word er al vijftien jaar stageplaatsen aan scholieren beschikbaar gesteld met als doel het leren omgaan met deze aparte vogelsoorten Het betreft dan de voeding en het verzorgen in gevangenschap.

Vooral de kennisoverdracht vinden we zeer belangrijk.

Doelstellingen

  • Het tot voortplanting brengen van de diverse soorten neushoornvogels en het uitwisselen met de vogelparken teneinde leegloop of beschikbaarheidproblemen in de tuinen te voorkomen.

  • Zoveel mogelijk over de vogels en hun broedgedrag te weten komen zodat ze ook buiten het regenwoud voor nageslacht kunnen zorgen. Zo hebben ze meer tijd en mogelijkheden om buiten hun vernietigde woongebieden te overleven.

  • Door middel van educatie vooral jonge mensen informeren over de bedreigingen van het tropisch regenwoud en hoe we dit kunnen verbeteren.

  • Via de Nederlandse dierentuinen – waar deze vogels zeer beperkt aanwezig zijn – de mensen van de prachtige vogels te laten genieten en erop wijzen dat ze daar wellicht binnen afzienbare tijd niet meer te zien zullen zijn.

  • Mensen aanzetten om actief deel te nemen aan het in stand houden van het regenwoud en haar bewoners.