Home Gegevens van de stichting Beleidsplan Financiële verantwoording Beloningsbeleid

Uitgeoefende activiteiten 2014

St. de Neushoornvogel heeft het afgelopen jaar de werkzaamheden rond de kooien voor de opvang uilen gerealiseerd. Acht grote volières zijn gereed gebracht voor de opvang van voorlopig 12 uilen. Diverse papegaaien opgevangen wegens geluidsoverlast en van eigenaren die naar een bejaardenhuis of verzorgingshuis zijn verhuisd. Diverse rondleidingen georganiseerd voor vogelliefhebbers en scholieren. Leerlingen van opleiding dierverzorging begeleid tijdens hun stage periode bij de stichting. Neushoornvogels uitgewisseld met dierentuinen, waarvan 1 koppel zilverwangneushoornvogels geschonken is aan dierenpark Best Zoo. Onderhoud werkzaamheden uitgevoerd aan bestaande volières en begroeiing.


Voorgenomen activiteiten in 2015

Wederom het begeleiden van leerlingen in hun stage perioden. Een aanvang maken met de verbouwing van een gedeelte van de deel. Hier worden nieuwe verblijven gemaakt, zodat de vogels die nu binnen zitten een grotere ruimte krijgen en ook naar buiten kunnen in de zon en regen. Hiervoor zullen een aantal fondsen worden benaderd om financiële hulp. Verder zullen door het jaar heen onderhoud werkzaamheden worden uitgevoerd. Jaarlijkse rondleidingen voor onze Deense en Zweedse vogelliefhebbers. Kennis overdragen hoe deze vogels zo goed mogelijk gehuisvest en verzorgt dienen te worden. Grijze roodstaart Coco geadopteerd door zorgboerderij “De Hooimijt”in Emmen (januari 2015) Opvang van 2 Witnekraven wegens scheiding en een koppel kookaburras per februari 2015 Opvang twee ijsvogels plus twee witbuik toerako’s


Go to top

Uitgeoefende activiteiten 2015

Een tragisch begin van 2015. Vrouwtje kasuaris een plotselinge dood gestorven, er is geen nieuw vrouwtje binnen Europa en nu moeten we afwachten, wat helaas het broedprogramma bij onze stichting voorlopig stopzet. Daarna is de Plicatusman van ons koppel overleden en nu opzoek naar een broedleen mannetje. Grijze roodstaart Coco geadopteerd door zorgboerderij “De Hooimijt”in Emmen (januari 2015) is helaas overleden. Een begin gemaakt met de verbouwing voor de nieuwe verblijven voor de papegaaien. Het buitengedeelte is gerealiseerd. Buitenmuur gebouwd, dak geïsoleerd en met rietbedekt. Wc gemaakt voor de medewerkers. Diverse papegaaien opgevangen wegens geluidsoverlast en van eigenaren die naar een bejaardenhuis of verzorgingshuis zijn verhuisd. Diverse rondleidingen georganiseerd voor vogelliefhebbers en scholieren. Onze vogelvrienden uit Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Duitsland en Italië op bezoek gehad. De jonge uilen uit de opvang naar de diverse dierentuinen verhuisd. Leerlingen van opleiding dierverzorging begeleid tijdens hun stage periode bij de stichting. Neushoornvogels uitgewisseld met dierentuinen. Onderhoud werkzaamheden uitgevoerd aan bestaande volières en begroeiing. Aantal vogels tijdelijk gehuisvest i.v.m. een scheiding. Tevens is door gewijzigde wetgeving het hele verwarmingssysteem bij de dieren vernieuwd en aangepast, wat tot gevolg had dat er twee nieuwe kachels aan geschaft moesten worden.


Go to top

Voorgenomen activiteiten in 2016

Wederom het begeleiden van leerlingen in hun stage perioden. Het begeleiden van een examenkandidaat tot juni 2016 Nadat er genoeg geld beschikbaar is gekomen een aanvang maken met het daadwerkelijk bouwen van de binnen en buitenkooien voor de opvang papegaaien. Hier worden nieuwe verblijven gemaakt, zodat de vogels die nu binnen zitten een grotere ruimte krijgen en ook naar buiten kunnen in de zon en regen. Hiervoor zullen een aantal fondsen worden benaderd om financiële hulp. Verder zullen door het jaar heen onderhoud werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook de achterstallige die door de verbouwing zijn ontstaan. De omgeving van de dierenverblijven inrichten zodat er een betere uitstraling van de stichting komt. Jaarlijkse rondleidingen voor onze vogelliefhebbers om kennis over te dragen hoe deze vogels zo goed mogelijk gehuisvest en verzorgt dienen te worden. Begin januari is er een Plicatusman in broedleen gearriveerd. Hopelijk komen er nakomelingen. Het inzamelen van oude kleding gaat ook dit jaar door.


Go to top

Uitgeoefende activiteiten 2016

Droevig begin 2016. De man Maleise bosuil is door het natte weer aan schimmelinfectie overleden. Helaas zijn ook 3 van de 4 Laplanduilen overleden aan de merelziekte in september. De overgebleven man is in broedleen geplaatst bij een vrouwtje in Park Flakkee. Ook is onze Bink, de witkuifkakatoe verhuisd naar Park Flakkee, waar hij een mooie binnen en buiten kooi heeft en zich vermaakt met de bezoekers. Diverse opgevangen papegaaien hebben dit jaar weer een mooi plaatsje gevonden. De open plaatsen zijn weer door nieuwe kneusjes ingevuld. Diverse rondleidingen georganiseerd voor vogelliefhebbers en scholieren. Zoals ieder jaar onze vogelvrienden uit Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Duitsland en Italië op bezoek gehad. De jonge uilen uit de opvang naar de diverse dierentuinen verhuisd. Leerlingen van opleiding dierverzorging begeleid tijdens hun stage periode bij de stichting. Twee leerlingen hebben met succes eind examen gedaan. Neushoornvogels uitgewisseld met dierentuinen. Onderhoud werkzaamheden uitgevoerd aan bestaande volières en begroeiing. Aantal vogels tijdelijk gehuisvest i.v.m. een scheiding, waarvan er 2 koppels verhuisd zijn naar Zweden en België. De verwarming in de vogelverblijven verbeterd door een waterbuffervat te plaatsen zodat het ook ’s nachts beter verwarmd is.


Go to top

Voorgenomen activiteiten in 2017

Wederom het begeleiden van leerlingen in hun stageperioden. Helaas heeft de verbouwing van de nieuwe papegaaienkooien vertraging opgelopen door gezondheidsproblemen, maar dit jaar wordt er verder aan gewerkt. Verder zullen door het jaar heen onderhoud werkzaamheden worden uitgevoerd. De zomerverblijven opnieuw inrichten, voor de vogels verplaatst worden uit hun winterverblijven. Er is een aanvang gemaakt met het snoeien van de beplanting in het kasuarisverblijf en op het overige terrein. Jaarlijkse rondleidingen voor onze vogelliefhebbers om kennis over te dragen hoe deze vogels zo goed mogelijk gehuisvest en verzorgt dienen te worden. Overdragen van een koppel Grijswangneushoornvogels, in broedleen naar een nieuw onderkomen bij Park Flakkee, waar op dit moment een volière voor gebouwd word. Plaatsen van v.Deckentoks naar vogelpark Niendorf en een ruiling om vogels onverwant te maken. Het plaatsen van uilenvoerbakken, zodat het voer droog blijft en niemand gevaar loopt bij het voeren. Dit mogelijk gemaakt door St. Dierenlot die het bedrag heeft gesponsord.


Go to top

Uitgeoefende activiteiten 2017

De overgebleven laplanduil man die in broedleen geplaatst was bij een vrouwtje in Park Flakkee zijn beide helaas ook overleden door de merelziekte. Ook is onze Bink, de witkuifkakatoe die verhuisd was naar Park Flakkee, waar hij een mooie binnen en buiten kooi had is weer terug gebracht. Doordat hij zo schreeuwde werd dit niet in dank afgenomen en iedere keer de politie op de stoep is ook geen optie. Diverse opgevangen papegaaien hebben dit jaar weer een mooi plaatsje gevonden. De open plaatsen zijn weer door nieuwe kneusjes ingevuld. Diverse rondleidingen georganiseerd voor vogelliefhebbers en scholieren. Zoals ieder jaar onze vogelvrienden uit Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Duitsland en Italië op bezoek gehad. De jonge uilen uit de opvang naar de diverse dierentuinen verhuisd. Leerlingen van opleiding dierverzorging begeleid tijdens hun stage periode bij de stichting. Neushoornvogels uitgewisseld met dierentuinen. Onderhoud werkzaamheden uitgevoerd aan bestaande volières en begroeiing. Het Groenhorstcollege uit Almere op bezoek geweest. Vogels hebben rustig gereageerd. Er werden veel vragen gesteld en de belangstelling ging vooral uit naar de uilen. Het 2de jong bij de hoornraven is uit gevlogen. Eerste was van 2015 en nu dus een 2de. Het is uniek dat de jongen door de ouders zijn groot gebracht en een familie vormen. Schade van de storm eind van het jaar opgeruimd met behulp van vrijwilligers. Begonnen met renoveren van de oudste kooien en deze ook groter maken. Er is in het kasuaris verblijf een pelletkachel geplaatst. Beter dan de oude petroleum kachel en milieuvriendelijker.


Go to top

Voorgenomen activiteiten in 2018

Wederom het begeleiden van leerlingen in hun stageperioden. Helaas heeft de verbouwing van de nieuwe papegaaienkooien vertraging opgelopen door gezondheidsproblemen, maar dit jaar wordt er verder aan gewerkt. Verder zullen door het jaar heen onderhoud werkzaamheden worden uitgevoerd. De zomerverblijven opnieuw inrichten, voor de vogels verplaatst worden uit hun winterverblijven. Stormschade van het begin dit jaar opruimen en de buitenhekken die door de storm kapot zijn gegaan maken. Jaarlijkse rondleidingen voor onze vogelliefhebbers om kennis over te dragen hoe deze vogels zo goed mogelijk gehuisvest en verzorgt dienen te worden. Overdragen van een koppel Grijswangneushoornvogels, in broedleen naar een nieuw onderkomen bij Park Flakkee, waar op dit moment een volière voor gebouwd word. Volière was afgelopen jaar nog niet klaar. Nog een aantal uilenvoerbakken plaatsen, zodat het voer droog blijft en niemand gevaar loopt bij het voeren. Dit mogelijk gemaakt door St. Dierenlot die het bedrag heeft gesponsord. Doordat de familie hoornraaf groter wordt zal er een aanvang gemaakt moeten worden voor een nieuwe grote vliegvolière. Voor de volgende winter wordt als de financiën het toelaten een pelletketel geplaatst zodat alle verblijven dag en nacht verwarmd kunnen worden op de goede temperatuur zonder ongezonde gassen.


Go to top

Uitgeoefende activiteiten 2018

Diverse opgevangen papegaaien en niet alleen papegaaien maar ook fazanten en kippen hebben dit jaar weer een mooi plaatsje gevonden. De open plaatsen zijn weer door nieuwe kneusjes ingevuld. Diverse rondleidingen georganiseerd voor vogelliefhebbers en scholieren. Zoals ieder jaar onze vogelvrienden uit Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Duitsland en Italië op bezoek gehad. De jonge uilen uit de opvang naar de diverse dierentuinen verhuisd. Leerlingen van opleiding dierverzorging begeleid tijdens hun stage periode bij de stichting. Neushoornvogels uitgewisseld met dierentuinen. Onderhoud werkzaamheden uitgevoerd aan bestaande volières en begroeiing. Het eerste jong hoornraaf van 2015 een vrouwtje werd niet meer geaccepteerd door de moeder en werd zowat afgemaakt. Gelukkig op tijd verplaatst, maar het jong was zo van streek dat het niet meer wilde eten. Het tweede jong van 2017 is toen ook bij de ouders weggehaald en deze samen met zijn zus gezet. Gelukkig ging het goed en de twee vermaken zich prima. Begonnen met renoveren van de oudste kooien en deze ook groter maken. De pelletkachel bij de kasuaris werkt super. Alles goed op temperatuur. Het is goedkoper en milieu vriendelijker dan de petroleumkachel. De nieuwe pelletketel voor de overige verblijven is geplaatst zodat alle verblijven dag en nacht verwarmd kunnen worden op de goede temperatuur zonder ongezonde gassen. Deze is kachel is mogelijk gemaakt door de steun van St. Dierenlot. Dierentuin geholpen met het tijdelijk opvangen van een paar koppels roofvogels en fazanten. Het koppel Grijswangneushoornvogels overgedragen naar een nieuw onderkomen bij Park Flakkee.


Go to top

Voorgenomen activiteiten in 2019

Wederom het begeleiden van leerlingen in hun stageperioden. Verder zullen door het jaar heen onderhoud werkzaamheden worden uitgevoerd. De zomerverblijven opnieuw inrichten, voor de vogels verplaatst worden uit hun winterverblijven. Winterverblijven ontsmetten, schoonmaken en opnieuw inrichten voor de winter. Helaas weer schade door het weer. opruimen en maken. Snoeiwerkzaamheden verrichten. Hout versnipperen en zagen. Jaarlijkse rondleidingen voor onze vogelliefhebbers om kennis over te dragen hoe deze vogels zo goed mogelijk gehuisvest en verzorgt dienen te worden. Nog een aantal uilenvoerbakken plaatsen, zodat het voer droog blijft en niemand gevaar loopt bij het voeren. Dit mogelijk gemaakt door St. Dierenlot die het bedrag heeft gesponsord.


Go to top

Uitgeoefende activiteiten 2019

Diverse opgevangen papegaaien en niet alleen papegaaien maar ook fazanten en kippen hebben dit jaar weer een mooi plaatsje gevonden. De open plaatsen zijn weer door nieuwe kneusjes ingevuld. Diverse rondleidingen georganiseerd voor vogelliefhebbers en scholieren. Zoals ieder jaar onze vogelvrienden uit Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Duitsland en Italië op bezoek gehad. De jonge uilen uit de opvang naar de diverse dierentuinen verhuisd. De broedkoppels Amerikaanse oehoes en Canadese oehoes verhuisd naar een Duitse dierentuin Leerlingen van opleiding dierverzorging begeleid tijdens hun stage periode bij de stichting. Onderhoud werkzaamheden uitgevoerd aan bestaande volières en begroeiing. Begonnen met renoveren van de oudste kooien en deze ook groter maken. Dierentuin geholpen met het tijdelijk opvangen van een paar koppels vogels. Het koppel Grijswangneushoornvogels overgedragen in broedleen naar een nieuw onderkomen bij Park Flakkee. Konijnen opgevangen en deze in een tijdelijk ruimte geplaatst.


Go to top

Voorgenomen activiteiten in 2020

Wederom het begeleiden van leerlingen in hun stageperioden. Verder zullen door het jaar heen onderhoud werkzaamheden worden uitgevoerd. De zomerverblijven opnieuw inrichten, voor de vogels verplaatst worden uit hun winterverblijven. Winterverblijven ontsmetten, schoonmaken en opnieuw inrichten voor de winter. Helaas weer schade door het weer. opruimen en maken. Snoeiwerkzaamheden verrichten. Hout versnipperen en zagen. Jaarlijkse rondleidingen voor onze vogelliefhebbers om kennis over te dragen hoe deze vogels zo goed mogelijk gehuisvest en verzorgt dienen te worden. Voor de opgevangen konijnen een verblijf maken. Zodat ze heerlijk kunnen spelen en gras eten. Het gebouw waar diverse koppels neushoornvogels verblijven renoveren zo ver als mogelijk is. Uitwisselen van grondneushoornvogels. Overkapping maken van het ene naar het andere binnenverblijf gebouw. Dieren in nood blijven helpen.


Go to top

Uitgeoefende activiteiten 2020

Diverse opgevangen papegaaien en niet alleen papegaaien maar ook fazanten en kippen hebben dit jaar weer een mooi plaatsje gevonden. De open plaatsen zijn weer door nieuwe kneusjes ingevuld. Dit jaar vanwege Corona geen rondleidingen en geen stagemedewerkers. De jonge uilen uit de opvang naar de diverse dierentuinen verhuisd. Broedkoppel oehoes verhuisd naar een Nederlandse dierentuin Onderhoud werkzaamheden uitgevoerd aan bestaande volières en begroeiing. Begonnen met renoveren van de oudste kooien en deze ook groter maken. Dierentuinen geholpen met het tijdelijk opvangen van koppels vogels. Konijnen opgevangen en een nieuw verblijf gemaakt voor deze dieren.


Go to top

Voorgenomen activiteiten in 2021

Wederom het begeleiden van leerlingen in hun stageperioden indien mogelijk (corona) Verder zullen door het jaar heen onderhoud werkzaamheden worden uitgevoerd. De zomerverblijven opnieuw inrichten, voor de vogels verplaatst worden uit hun winterverblijven. Winterverblijven ontsmetten, schoonmaken en opnieuw inrichten voor de winter. Verruimen van bestaande kooien. Snoeiwerkzaamheden verrichten. Hout versnipperen en zagen, schilderen enz. Jaarlijkse rondleidingen voor onze vogelliefhebbers om kennis over te dragen hoe deze vogels zo goed mogelijk gehuisvest en verzorgt dienen te worden. (indien mogelijk i.v.m. corona) Het gebouw waar diverse koppels neushoornvogels verblijven renoveren zo ver als mogelijk is. Uitwisselen van grondneushoornvogels in samenwerking met het broedprogramma. Overkapping maken van het ene naar het andere binnenverblijf gebouw. Dieren in nood blijven helpen.


Go to top

Uitgeoefende activiteiten 2021

Diverse opgevangen papegaaien en niet alleen papegaaien maar ook fazanten en kippen hebben dit jaar weer een mooi plaatsje gevonden. De open plaatsen zijn weer door nieuwe kneusjes ingevuld. Dit jaar vanwege Corona geen rondleidingen en geen stagemedewerkers. De jonge uilen uit de opvang naar de diverse dierentuinen verhuisd. Broedkoppel oehoes verhuisd naar een Nederlandse dierentuin Onderhoud werkzaamheden uitgevoerd aan bestaande volières en begroeiing. Begonnen met renoveren van de oudste kooien en deze ook groter maken. Dierentuinen geholpen met het tijdelijk opvangen van koppels vogels. Opvang van een verwaarloosde Pyrenese berghond Zuidelijke hoornraaf geplaatst bij dierenpark ZIEZOO.


Go to top

Voorgenomen activiteiten in 2022

Wederom het begeleiden van leerlingen in hun stageperioden indien mogelijk (corona) Verder zullen door het jaar heen onderhoud werkzaamheden worden uitgevoerd. De zomerverblijven opnieuw inrichten, voor de vogels verplaatst worden uit hun winterverblijven. Winterverblijven ontsmetten, schoonmaken en opnieuw inrichten voor de winter. Verruimen van bestaande kooien. Snoeiwerkzaamheden verrichten. Hout versnipperen en zagen, schilderen enz. Jaarlijkse rondleidingen voor onze vogelliefhebbers om kennis over te dragen hoe deze vogels zo goed mogelijk gehuisvest en verzorgt dienen te worden. (indien mogelijk i.v.m. corona) Het gebouw waar diverse koppels neushoornvogels verblijven renoveren zo ver als mogelijk is. Uitwisselen van grondneushoornvogels in samenwerking met het broedprogramma. Tevens opvang van een nieuwe beschadigde zuidelijk hoornraaf.(anders wordt deze ingeslapen) Buitenoverkapping maken voor de rook- en niet rokers om even te uit te rusten en ervaringen uit te wisselen . Dieren in nood blijven helpen.


Go to top

Uitgeoefende activiteiten 2022

Diverse opgevangen papegaaien en niet alleen papegaaien maar ook fazanten en kippen hebben dit jaar weer een mooi plaatsje gevonden. De open plaatsen zijn weer door nieuwe kneusjes ingevuld. Onderhoud werkzaamheden uitgevoerd aan bestaande volières en begroeiing. Begonnen met renoveren van de oudste kooien en deze ook groter maken. Dierentuinen geholpen met het tijdelijk opvangen van koppels vogels. Opvang van een verwaarloosde Pyreneese berghond en een Tatra berghond. Zuidelijke hoornraaf geplaatst bij dierenpark ZIEZOO. Helaas diverse oudjes moeten laten inslapen wegens ziekte of ouderdom. Twee koppels Siberische uhu opgevangen.


Go to top

Voorgenomen activiteiten in 2023

Wederom het begeleiden van leerlingen in hun stageperioden indien mogelijk (corona). Verder zullen door het jaar heen onderhoud werkzaamheden worden uitgevoerd. De zomerverblijven opnieuw inrichten, voor de vogels verplaatst worden uit hun winterverblijven. Winterverblijven ontsmetten, schoonmaken en opnieuw inrichten voor de winter. Verruimen van bestaande kooien. Snoeiwerkzaamheden verrichten. Hout versnipperen en zagen, schilderen enz. Jaarlijkse rondleidingen voor onze vogelliefhebbers om kennis over te dragen hoe deze vogels zo goed mogelijk gehuisvest en verzorgt dienen te worden. (indien mogelijk i.v.m. corona en vogelgriep.) Het gebouw waar diverse koppels neushoornvogels verblijven renoveren zo ver als mogelijk is. Uitwisselen van grondneushoornvogels in samenwerking met het broedprogramma. Tevens opvang van een nieuwe beschadigde zuidelijk hoornraaf.(anders wordt deze ingeslapen) Dieren in nood blijven helpen.


Go to top